Drie kenmerken van een kerklied

Wat is een “kerklied”? Wanneer is een lied “geschikt” om in de kerk gezongen te worden? Kun je álles zingen in de kerk? Of zijn er een aantal kenmerken waaraan een lied moet voldoen? En zijn die dan algemeen over alle kerktypen heen, of zit daar nog verschil in? Ik doe een poging om tot een aantal (zo algemeen mogelijke) kenmerken te komen. Lees verder

Advertenties