Bijbelse woorden (2): Loven en prijzen

In de serie over Bijbelse woorden die te maken hebben met muziek en eredienst vandaag het tweede deel. De vorige keer besprak ik het woord aanbidding. Nu wil ik wat dieper ingaan op de Hebreeuwse en Griekse woorden voor loven en prijzen zoals halal, yadah, todah, barak, tehillah, eulogeoo en doxazoo.

Halal

In het Hebreeuws komen we het woord Halal (prijzen, loven) tegen. We kennen dit natuurlijk uit de uitspraak halleluja, dat “prijs de Heer” betekent. Het woord komt vaak voor (140 keer), o.a. in 2 Sam 22:4; 1 Kr 16:4, 25, 36. In de Psalmen komt het woord veelvuldig voor (o.a. Ps 18:3; 22:23, 26; 35:18; 48:1), ook als halleluja (in de Psalmen na 100, o.a. Ps 104:35; 105:45; 106:1, ook in bijna alle Hallel-Psalmen (113, 115, 116, 117 en ook in alle laatste vijf Psalmen). Meestal is het God die geprezen wordt, maar soms ook mensen (een aantal keer in Spreuken, zoals 12:8; 27:2) of de wet (Spr 28:4; Hl 6:9).  Het woord het soms ook de betekenis van ‘roemen op’ of zelfs ‘razen’.

Yadah en Todah

Een ander woord voor loven is Yadah, wat we herkennen in de naam van de stam Juda. Dit woord komt meer dan honderd keer voor (o.a. 2 Sm 22:50; 1 Kr 16:4) en vooral in de Psalmen (o.a. Ps 6:5; 7:17). Soms betekent het ook belijden (Lv 5:5; Nm 5:7) of danken (1 Kr 25:3; 29:13).

Het woord Todah is verwant aan Yadah en kan worden vertaald als lofoffer of dankzegging. Het kan zowel een fysiek offer zijn (zoals voorgeschreven in Lv 7:12-15 en 22:29) als een gesproken (bijv. Jz 7:19) of gezongen offer. Dit laatste vinden we naast de Psalmen (o.a. 26:7; 42:4) ook in de periode na de terugkeer van Juda uit de ballingschap. Dit wordt uitgebreid beschreven in Nh 12 (m.n. verzen 27, 31, 38 en 40).

Barak

Het Hebreeeuwse woord Barak is waarschijnlijk bekend als naam (of een andere vorm als Baruch). Het woord betekent zegenen, goede dingen over iemand uitspreken. Het woord komt bijna driehonderd keer voor in het OT. In Psalmen worden we regelmatig aangespoord goede dingen over God te zeggen en wordt dit vaak vertaald als loven (zie o.a. Ps 16:7; 18:47; 28:6; 31:21).

Tehillah

Er zijn ook lofliederen. Een term hiervoor is Tehillah. Dit woord betekent lof, lofzang of roem. Als lofzang komen we dit met name in de Psalmen tegen (22:3; 40:3; 65:1; 100:4; 145:1), maar ook wordt Gods lof in dit boek vaak bezongen (bijna 20 keer). Daarnaast komen we lof of roem (meestal doelend op God) vooral tegen bij de profeten.

Eulogeoo

Een veelgebruikt woord voor prijzen, zegenen, loven, dankzegging is eulogeoo en het bijvoeglijk naamwoord eulogetos en het zelfstandig naamwoord eulogia. Dit betekent letterlijk zoiets als “goed spreken”:  Het werkwoord komt m.n. voor als zegenen, dankzeggen. In Lk 1:64 en Jk 3:9 als loven. Het bijvoegelijk naamwoord als geloofd of geprezen in Lk 1:68, Rm 1:25; 9:5, 2 Co 1:3; 11:31, 1Pt 1:3. Enkele malen ook als gezegend. God is altijd het onderwerp. Als zelfstandig naamwoord veelal als zegening, enkele keer lof of dankzegging: Op 5:12, 13; 7:12. Grofweg kan gezegd worden dat het spreken van goede woorden over God als prijzen of loven wordt vertaald, en van God naar mens of mensen onderling als zegen of dankzegging. Andere minder vaak voorkomende woorden voor lof zijn (Ep)ainos.(Mt 21:16, Lk 18:42, Rm 2:29, 13:3, 1Ko 4:5, 2Ko 8:18, Ef 1:6, 12, 14,  Fp 1:11, 4:8, 1Pt 1:7, 2:14) en Kleos (1Pt 2:20).

Eucharistia

Het woord Eucharistia betekent dankzegging, uiting van dank. Denk aan de katholieke term voor het avondmaal, de eucharistie. Komt voor als dankzegging, veelal naar God (Hd 24:3, 1 Ko 14:16, 2Ko 4:15, 9:11, 12,  Ef 5:4, Fp 4:6, Kol 2:7, 4:2, 1Th 3:9, 1Tm 2:1, 4:3, 4, Op 4:9, 7:12).

Doxazoo

Doxazoo betekent zoveel als prijzen, eren, verheerlijken (vergelijk het woord orthodox: de rechte mening of juist aanbidding). Dit woord komt het meest voor. In de meeste gevallen heeft het betrekking op God. We zien dan dat de schare God verheerlijkt (bijv. Mt 5:16, 9:8), of iemand die genezen is door Jezus (bijv. Lk 5:25, 17:15). We worden ook opgeroepen God te verheerlijk (bijv. 1 Ko 6:20, 1Pt 2:12). Omstandigheden kunnen God ook verheerlijken (bijv. Jh 11:4; 1 Pt 4:14, 16). Niet alleen God wordt verheerlijkt, ook Jezus. In zijn bediening wordt Hij al geprezen (bijv. Lk 4:15 en Jh 111:4). Belangrijk is de wederkerigheid tussen de verheerlijking van Jezus en de verheerlijking van God door Jezus (Jh 8:54, Jh 12:23, 28; 13:31, 32, 17:1; Hb 5:5). Ook de Geest zal Jezus verheerlijken (Jh 16:14).

Advertentie

4 thoughts on “Bijbelse woorden (2): Loven en prijzen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.