Werkt Gods Geest alleen spontaan?

Over het plannen van diensten en de rol van Gods Geest daarin

Enkele jaren geleden heb ik in mijn gemeente een programmateam opgezet. Dit team is verantwoordelijk voor de voorbereiding en het verloop van de eredienst. In een klein team van relevante mensen wordt de dienst geprogrammeert en tijdens de dienst is er een programmeleider (floormanager, producer) die de dienst in goede banen leidt.*

Toen we begonnen met het programmateam kwam al snel de vraag naar boven: heeft de Heilige Geest dan nog wel ruimte?

Lees verder

Advertentie