Zing een nieuw lied!

Als je mijn blogs leest, zou je misschien kunnen denken dat ik alleen maar (sombere) psalmen wil zingen. Nu wil ik de psalmen wel heel serieus nemen. En juist daarom, moeten we meer dan alleen psalmen zingen! Psalm 96 zegt: zing een nieuw lied voor de Heer. Ook Paulus heeft het over het zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen (of: liederen die de Geest ingeeft). Lees verder

Nieuw leven voor de Psalmen!!!

Al eeuwen lang worden de psalmen gezongen. Duizenden jaren oud zijn ze, ooit geschreven door grootheden als koning David, zou je kunnen zeggen dat ze wel een plaatsje verdienen in de Top 2000. Sterker nog: er staat zelfs een lied in dat gebaseerd is op een psalm: Rivers of Babylon door Boney M, gebaseerd op Psalm 137 (even terzijde: dit is een nogal heftige Psalm uit een trieste periode in de geschiedenis van Israel, en de uitvoering van Boney M. staat daar haaks op. Geef mij de stemmige, maar nogal melancholische, uitvoering van Psalmen voor Nu maar!) Lees verder

Psalm 139

Een van de populairste Psalmen is Psalm 139, waarschijnlijk met stip na Psalm 23. Ook in Opwekking ontbreekt deze Psalm niet! Gelukkig maar. Of toch niet? Er is een kanttekening. Opwekking 518, Heer U bent altijd bij mij, is inderdaad gebaseerd op deze Psalm. Maar hoe er met de tekst is omgegaan, is tekenend voor de Evangelische kijk op de bijbel, beinvloed door de individualistische maatschappij, waarbij de nadruk ligt op positief denken. Lees verder